Fysioterapian kotikäynnit

Fysioterapian kotikäynnit Hämeenlinnassa

Olen Tiina Pihlajamäki, ja tarjoan fysioterapeutin kotikäynneillä tukea kotona asumiseen ja aktiiviseen elämään. Olen työskennellyt ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen saralla psykologina vuodesta 2003 lähtien, joten tämän kiinnostuksen ja kokemuksen tuon mukanani myös fysioterapiatyöhön. Kohtaan asiakkaan kokonaisvaltaisesti kuunnellen, pyrkien asiakkaalle mielekkääseen ja motivoivaan sekä voimavaroja vahvistavaan toimintatapaan.

Hyvä liikkumis- ja toimintakyky ovat keskeisiä asioita päivittäisissä toimissa selviytymiselle ja elämänlaadulle. Erityisesti hyvä lihaskunto ja tasapaino suojaavat kaatumisilta. Näihin kaikkiin voidaan tehokkaasti vaikuttaa aktiivisella harjoittelulla vielä iäkkäänäkin, myös silloin, kun omatoiminen liikkuminen kodin ulkopuolella on huomattavasti vaikeutunut. Fysioterapian kotikäynnit ovat mahdollisuus saada helpolla tavalla ohjausta kotona harjoitteluun.

Suosittelen fysioterapian kotikäyntejä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Ulkona liikkuminen on vaikeutunut ja liikunta-aktiivisuus vähentynyt.
 • Kaipaat varmuutta pystyssä pysymiseen ja kaikkeen omatoimiseen tekemiseen.
 • Haluat päästä esimerkiksi helpommin tuolilta ylös tai paremmin liikkeelle.
 • Tarvitset ohjausta ja neuvontaa sairaalasta kotiutumisen jälkeen, apuvälineiden käytössä tai jonkin tilapäisesti toimintaa rajoittavan asian vuoksi.
 • Toiveena on löytää kokonaisvaltaisesti parempaa oloa, helpotusta kipuihin, vireyttä ja vetreyttä.
 • Muistisairaus tuo haasteita arkielämän toimissa.
 • Haluat ennaltaehkäisevästi tukea ja kannustusta omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Fysioterapian kotikäynnit voidaan toteuttaa omassa kodissa, hoitolaitoksessa tai palvelutalossa, ja asiakkaan toiveiden mukaan esimerkiksi ulkona tai eri liikuntapaikoissa. Käynnit voivat olla yksittäisiä tai toistuvia, asiakkaan tilanne ja yksilölliset tarpeet huomioiden, myös ilman lääkärin lähetettä.

Kotikäynnit sisältävät esimerkiksi:

 • Yksilöllisen toimintakyvyn kartoituksen ja kuntoutussuunnitelman tekemisen asiakkaan kanssa, tarvittaessa tiiviissä yhteistyössä läheisten tai hoitajien kanssa.
 • Ohjausta ja neuvontaa arjen toimintakykyyn vaikuttavissa asioissa.
 • Terapeuttista harjoittelua, kuten lihasvoimaa, tasapainoa ja liikkuvuutta kehittävää ja toimintakykyä ylläpitävää harjoittelua. Harjoittelun toteutuessa kotona saadaan vaikutukset tehokkaasti kohdistettua arkea hankaloittaviin asioihin.
 • Lihaksia rentouttavaa ja nivelten liikkuvuutta parantavaa manuaalista käsittelyä.

Kaikilla on oikeus hyvään, mielekkääseen arkeen, jossa voi toimia mahdollisimman omatoimisesti. Tehdään näitä asioita yhdessä mahdollisiksi! Kysy lisää ja varaa aika maksuttomaan keskusteluun kotikäynneistä.

Fysioterapeutti Tiina Pihlajamäki
Ajanvaraus p. 044 977 0553 (Voit jättää soittopyynnön vastaajaan tai tekstiviestillä)
Soittopyynnön voit jättää myös Tasapainoklinikan numeroon (044 244 9262) tai sähköpostilla tiina@tasapainoklinikka.fi