Fysioterapian kotikäynnit

Fysioterapian kotikäynnit Hämeenlinnassa, Janakkalassa, Hattulassa ja Riihimäellä

Tasapainoklinikalla on kaksi ikääntyneiden koti- ja laitoskäyntejä tekevää fysioterapeuttia: Tiina Pihlajamäki ja Johanna Savulahti. Tarkista sivun alaosasta yhteystiedot, erikoisosaaminen ja toimialue. Tiedusteluissa ja ajanvarauksessa ole suoraan yhteydessä heihin.

1.1.2024 alkaen fysioterapian kotikäynneistä voi saada kotitalousvähennystä. Lue lisää tästä.

Fysioterapeutin kotikäynneillä tarjotaan tukea kotona asumiseen ja aktiiviseen elämään. Hyvä liikkumis- ja toimintakyky ovat keskeisiä asioita päivittäisissä toimissa selviytymiselle ja elämänlaadulle. Erityisesti hyvä lihaskunto ja tasapaino suojaavat kaatumisilta. Näihin kaikkiin voidaan tehokkaasti vaikuttaa aktiivisella harjoittelulla vielä iäkkäänäkin, myös silloin, kun omatoiminen liikkuminen kodin ulkopuolella on huomattavasti vaikeutunut. Fysioterapian kotikäynnit ovat mahdollisuus saada helpolla tavalla ohjausta kotona harjoitteluun.

Fysioterapian kotikäynneistä on apua esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Ulkona liikkuminen on vaikeutunut ja liikunta-aktiivisuus vähentynyt.
 • Kaipaat varmuutta pystyssä pysymiseen ja kaikkeen omatoimiseen tekemiseen.
 • Haluat päästä esimerkiksi helpommin tuolilta ylös tai paremmin liikkeelle.
 • Tarvitset ohjausta ja neuvontaa sairaalasta kotiutumisen jälkeen, apuvälineiden käytössä tai jonkin tilapäisesti toimintaa rajoittavan asian vuoksi.
 • Toiveena on löytää kokonaisvaltaisesti parempaa oloa, helpotusta kipuihin sekä vireyttä ja vetreyttä.
 • Muistisairaus tuo haasteita arkielämän toimissa.
 • Haluat ennaltaehkäisevästi tukea ja kannustusta omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Fysioterapian kotikäynnit voidaan toteuttaa omassa kodissa, hoitolaitoksessa tai palvelutalossa, ja asiakkaan toiveiden mukaan esimerkiksi ulkona tai eri liikuntapaikoissa. Käynnit voivat olla yksittäisiä tai toistuvia, asiakkaan tilanne ja yksilölliset tarpeet huomioiden, myös ilman lääkärin lähetettä.

Muistisairaiden fysioterapiassa omaiset ovat tärkeässä roolissa. Usein ensimmäinen yhteydenotto tuleekin asiakkaan puolisolta tai lapsilta. Omainen voi ensikäynnin yhteydessä / puhelimitse kertoa fysioterapiaan vaikuttavista asioista, kuten kaatumisista ja tyypillisestä päivärytmistä. Omainen voi halutessaan pyytää fysioterapeuttia lähettämään tekstiviestillä lyhyet kuulumiset aina kotikäynnin jälkeen.

Kotikäynnit sisältävät esimerkiksi:

 • Yksilöllisen toimintakyvyn kartoituksen ja kuntoutussuunnitelman tekemisen asiakkaan kanssa, tarvittaessa tiiviissä yhteistyössä läheisten tai hoitajien kanssa.
 • Ohjausta ja neuvontaa arjen toimintakykyyn vaikuttavissa asioissa.
 • Terapeuttista harjoittelua, kuten lihasvoimaa, tasapainoa ja liikkuvuutta kehittävää ja toimintakykyä ylläpitävää harjoittelua. Harjoittelun toteutuessa kotona saadaan vaikutukset tehokkaasti kohdistettua arkea hankaloittaviin asioihin.
 • Lihaksia rentouttavaa ja nivelten liikkuvuutta parantavaa manuaalista käsittelyä.

Kaikilla on oikeus hyvään, mielekkääseen arkeen, jossa voi toimia mahdollisimman omatoimisesti. Kysy lisää ja varaa aika maksuttomaan keskusteluun kotikäynneistä.

Fysioterapeutti Tiina Pihlajamäki p. 044 977 0553
Voit jättää soittopyynnön vastaajaan, tekstiviestillä tai sähköpostitse etunimi@tasapainoklinikka.fi
Fysioterapeutin työn lisäksi olen pitkään työskennellyt psykologina. Tämän kokemuksen tuon mukanani myös fysioterapiatyöhön, eli otan asiakkaan kokonaisvaltaisesti huomioon. Olen erikoistunut geriatriseen (ikääntyneiden) fysioterapiaan.
Toimialueeni ovat Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula.

Fysioterapeutti Johanna Savulahti p. 040 760 4532
Voit jättää soittopyynnön vastaajaan, tekstiviestillä tai sähköpostitse etunimi@tasapainoklinikka.fi
Fysioterapeutin työn lisäksi olen pitkään työskennellyt viittomakielen tulkkina sekä suorittanut oppisopimuskoulutuksena lähihoitajan opinnot viittä vaille valmiiksi. Erikoistumiskoulutuksena minulla on aivoterveyden edistämisen opinnot. 
Toimialueeni ovat Hämeenlinna, Janakkala, Hattula ja Riihimäki.