Omaiselle

  • Puolisolla, omaisella ja läheisillä on tärkeä rooli ikäihmisen liikkumisen muutosten havaitsemisessa ja siinä, että kaatumisten ehkäisy aloitetaan hyvissä ajoin, ennen ensimmäistä kaatumista.
  • Kaatumisen ehkäisy on tehokkainta, kun se tehdään ennakoivasti.
  • Kaatumisella ei pidä pelotella ketään, mutta on tärkeä keskustella keinoista ja mahdollisuuksista, joilla kaatumisia voi ehkäistä nyt ja tulevaisuudessa.
  • Vähäisestäkin kompuroinnista, liikkumis- ja toimintakyvyn vaikeudesta, kaatumisesta sekä kaatumispelosta kannattaa puhua terveydenhuollon asiantuntijan kanssa. Me Hämeenlinnan Tasapainoklinikalla autamme mielellämme!
  • Ikäihminen ei aina itse muista kaatuneensa tai hän ei uskalla ottaa asiaa puheeksi pelätessään, että hänen ei katsota voivan enää asua kotona kaatumisen vuoksi.
  • Hidastunut, epävarma, töpöttävä tai leveällä askelleveydellä tapahtuva kävely ovat merkkejä tasapainovaikeuksista ja edellyttävät kävelyongelmien syiden selvittämistä.
  • Joka kolmas ikäihmisille sattunut kaatuminen ja kaatumisvamma voidaan ehkäistä puuttumalla mahdollisimman moneen kaatumisen vaaratekijään.
  • Tasapainoharjoittelu kannattaa aloittaa, vaikka erityisiä ongelmia tasapainon ylläpitämisessä ei vielä olisikaan.
  • Liikuntaharjoittelu on tärkein kotona asuvan ikäihmisen kaatumisten ehkäisykeino.
  • Yksilöllisesti suunniteltu liikuntaohjelma, hyvä ohjaus sekä harjoittelun säännöllisyys ja jatkuvuus ovat liikuntaharjoittelun perusteita. Etenkin niiden iäkkäiden, jotka eivät ole liikkuneet paljon tai liikunnan harrastamisesta on aikaa, on suositeltavaa aloittaa harjoittelu fysioterapeutin ohjauksessa.