Toimintaterapia

Olen toimintaterapeutti Arja Tiippana. Työkokemusta on kertynyt julkisen terveydenhuollon yksiköistä, vaikeavammaisten palvelutalosta ja jonkin verran myös koulutustehtävistä. Olen erikoistunut aikuisten neurologiseen toimintaterapiaan.

Siirryin päätoimiseksi ammatinharjoittajaksi 2013. Pyrin jatkamaan tässäkin työssä moniammatillista tiimityötä, jotta laadukas ja asiakkaan tarpeisiin räätälöity kuntoutus toteutuu.

Neurologiset ja tuki- ja liikuntaelinsairaat, vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat, ovat keskeisinä asiakasryhminä. Asiakkaalla voi olla vamman, sairauden tai ikääntymisen tuoma toimintakyvyn haitta, joka vaikeuttaa hänen selviytymistään arjen haasteista.

Toimintaterapian tavoitteena on toimintakyvyn ja elämänlaadun kohentuminen. Toimin pääosin asiakkaan omassa toimintaympäristössä eli hänen kotonaan. Toiminnallisten taitojen arviointi ja harjoittaminen tapahtuu siten siellä, missä niitä tarvitaan. Ja ne siirtyvät myös helpommin käyttöön. Vastaanotolla voimme keskittyä toiminnallisiin valmiuksiin, esimerkiksi hienomotoriikka tai hahmottaminen. Koen itseni arjen asiantuntijaksi ja rinnalla kulkijaksi. Panoksellani pyrin auttamaan asiakasta löytämään omat ratkaisut tilanteeseensa ja kohentamaan hänen toiminnallista osallistumistaan.