Tasapainoharjoittelu

Tasapainon säilyttäminen on opittu taito, joten sitä voidaan parantaa harjoittelemalla. Tasapainoharjoittelu on tavoitteellista toimintaa, jolla ehkäistään tasapaino-ongelmia ja parannetaan tasapainojärjestelmän toimintaa. Monipuolisen harjoittelun seurauksena opitaan selviytymään vaativista tilanteista sekä soveltamaan saatuja oppeja erilaisiin tilanteisiin. Harjoittelulla pyritään siihen, että tasapainon hallinta toimii lähes automaattisesti arjen askareita suorittaessa.

Tasapainoharjoitteluun kuuluvat aistiharjoittelu (näkö- ja tuntopalautteen sekä tasapainoelimen toiminnan vahvistaminen), motoriset harjoitteet (esimerkiksi liikkuvuusharjoitukset) sekä kehontuntemusharjoitteet.