Fysioterapia

Hämeenlinnan Tasapainoklinikan fysioterapeutit ovat erikoistuneet ikäihmisten fysioterapiaan (geriatrinen fysioterapia). Ennaltaehkäisy on aina helpompaa, kuin jo olemassa olevan kivun, tasapainovaikeuden tai muun terveysongelman hoitaminen. Siksi kannattaa jo hyvissä ajoin varata aika fysioterapeutin vastaanotolle. Fysioterapiassa kartoitetaan asiakkaan toimintakyky, neuvotaan, hoidetaan ja kannustetaan. Käyntikertojen määrä vaihtelee yksilöllisesti, toisille riittää yksi kerta, toiset taas hyötyvät säännöllisistä tapaamisista. Fysioterapian toteutuksesta ja tavoitteesta sovitaan aina yhdessä asiakkaan kanssa. Fysioterapiaan voi tulla myös ilman lääkärin lähetettä. Ohjaamme asiakkaat tarvittaessa lääkärin luo.

Kaikilla ihmisillä tapahtuvia kehon ikämuutoksia ovat muun muassa lihasvoiman alentuminen sekä nivelten jäykistyminen. Myös aistijärjestelmissä tapahtuu muutoksia ja keskushermoston toiminta hidastuu. Liikkumiskyvyn heikkeneminen tapahtuu usein huomaamatta, jolloin haastavissa tilanteissa tai ympäristössä liikkuminen ei yllättäen sujukaan kuten ennen. Kaikille yli 65-vuotiaille suositellaan liikuntaharjoittelun aloittamista fysioterapeutin ohjauksessa.

Varaa aika Tasapainoklinikan fysioterapeutille, jos:

 • haluat ylläpitää toimintakykyäsi
 • tuolista nouseminen on vaikeutunut
 • ulkona liikkuminen on vähentynyt
 • väsyt arjen askareissa
 • sinulla on kipua jossakin
 • tasapainosi on heikentynyt
 • pelkäät kaatumista tai olet kaatunut
 • haluat terveyteesi liittyvää ohjausta ja neuvontaa

Kaatumisten ennaltaehkäisy

Tavoitteenamme on ennaltaehkäistä kaatumisia, lisätä ikäihmisten ja heidän läheistensä tietämystä kaatumisen vaaratekijöistä, kartoittaa olemassa olevia vaaratekijöitä sekä puuttua niihin erilaisin keinoin. Käytämme toiminnassamme Terveyden- ja Hyvinvoinninlaitoksen IKINÄ-mallia. Fysioterapia voi olla esimerkiksi:

 • tasapainoharjoittelua
 • lihasvoimaharjoittelua
 • kävelyharjoituksia
 • kivun hoitoa, hierontaa
 • terveysneuvontaa

Suurimpaan osaan kaatumisten vaaratekijöistä voidaan vaikuttaa! Lue lisää

Liikuntaharjoittelu on kaikille ikäihmisille yksi tärkeimmistä keinoista ennakoiden vaikuttaa siihen, ettei kaatumisalttius lisäänny tulevaisuudessa. Jo kaksi harjoittelukertaa viikossa parantaa lihasvoimaa ja tasapainoa. Fysioterapialla ja liikuntaharjoittelulla saavutetaan paras tulos, kun se toteutuu säännöllisenä, pitkäkestoisena, tavoitteellisena ja nousujohteisena.

(klikkaa kuva tarvittaesssa suuremmaksi)


KUNTOUTUSJAKSOT

Hämeenlinnan Tasapainoklinikalla voit osallistua joko kolmen tai kuuden kuukauden mittaiselle kuntoutusjaksolle. Jaksot sisältävät henkilökohtaisia tapaamisia fysioterapeutin kanssa sekä harjoittelua fysioterapeutin ohjaamassa pienryhmässä. Kuntoutusjakson aikana tasapainosi kehittyy ja edistymistäsi seurataan mittaamalla. Saat jakson aikana myös ohjeita omatoimiseen harjoitteluun ja kunnon ylläpitoon.

Ennen osallistumista kuntoutusjaksolle, sinun tulee käydä vähintään kaksi kertaa fysioterapia-tapaamisessa (ei sisälly kuntoutusjakson hintaan). Ensimmäisen tapaamisen aikana fysioterapeutti kartoittaa kaatumisriskisi, tekee alkututkimuksen ja -mittauksia sekä arvioi ryhmämuotoisen harjoittelun sopivuutta sinulle. Toisella kerralla fysioterapeutti ohjaa henkilökohtaisen harjoitusohjelmasi. Näin varmistetaan, että pystyt harjoittelemaan pienryhmässä.

Kolmen kuukauden kuntoutusjakso sisältää: (klikkaa kuva tarvittaesssa suuremmaksi)

 • Kaksi 60 minuutin fysioterapia-tapaamista (väli- ja lopputapaaminen)
 • 24 harjoituskertaa jaettuna kahteen osaan

Kuuden kuukauden kuntoutusjakso sisältää: (klikkaa kuva tarvittaesssa suuremmaksi)

 • Neljä 60 minuutin fysioterapia-tapaamista (3 välitapaamista ja lopputapaaminen)
 • 48 harjoituskertaa jaettuna neljään osaan

Välitapaamisilla päivitetään harjoitusohjelma ja tarkastellaan kuntoutuksen edistymistä.

Lopputapaamisessa fysioterapeutti tekee loppumittaukset. Lisäksi arvioidaan tavoitteiden täyttymistä ja tehdään jatkosuunnitelma.

Pienryhmässä on maksimissaan viisi osallistujaa, joista kukin harjoittelee henkilökohtaisen harjoitusohjelmansa mukaisesti. Fysioterapeutti on paikalla koko ajan ohjaamassa ja auttamassa.